Browsing Category Poem

Pata hai mujhe ki tum darte ho bahut si cheezon se

Pata hai mujhe ki tum darte ho bahut si cheezon se,Tum darte ho akele ho jane se,Tum darte ho zamane ke taane se,Tum darte ho doston ke kho jane se,Tum darte ho har anjane se, Par dar ka saath achha hota hai,Lekin iska kabza saza hota hai, Dar tumhe bachata hai,Dar tumhe bura hone se bachata hai,Dar tumhari achhai ke liye ladta hai,Aur dar tumhare…

Read More